PRINCIPY PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ:


nezávislost - posouzení vhodného podnikatelského záměru bez vnitropodnikových vlivů
objektivita - posouzení tržních příležitostí s přihlédnutím na jejich rizika
kompetence - poradenství na základě zkušeností poradců z dané oblasti trhu
důvěra - veškeré zkušenosti a informace z poradenských procesů jsou považovány za důvěrné

 • Projektové
 • poradenství

V oblasti projektového poradenství poskytujeme součinnost při tvorbě a definici cílů, jejich naplnění a plnou koordinaci.

 • tvorba marketingové a obchodní strategie
 • SWOT analýza
 • analýza trhu a tržního potenciálu
 • příprava a koordinace projektového financování z cizích zdrojů
 • podpora při tvorbě stavebního managementu
 • realitní management
 • zastupování klienta při vyjednávání smluvních podmínek
 • M & A
 • poradenství

V oblastí Merger & Acquisition nabízíme vyhledávání tržních příležitostí, koordinaci podnikatelských záměrů, hledání strategických partnerů a samotnou podporu při koupi či prodej podniku.

 • analýza trhu
 • vyhledávání strategických partnerů
 • analýza vhodného místa podnikání
 • tvorba prezentací
 • vedení jednání s potenciálním partnerem
 • ekonomická, právní a daňová Due Dilligence
 • vedení a kontrola procesu akvizice
 • Dotace

V oblasti dotací Vám nabízíme podporu při vyhledávání dotačních možností, sestavování žádostí o dotace a v neposlední řadě i samotnéí jednání s dotčenými orgány a úřady.

 • poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů
 • analýza dotačních příležitostí
 • podpora a koordinace dotačních žádostí
 • žádosti o další finanční podpory (zvýhodněný úvěr, záruky z programu Záruky apod.)
 • asistence při zpracování, předložení a realizaci procesu dotace
 • jednání s dotčenými státními orgány a úřady
 • Ostatní
 • služby

Na základě spolupráce s externími poradci a společnostmi Vám zabezpečíme kvalitní a spolehlivý servis služeb v mnoha oborech.

 • právní servis
 • audit
 • daňový servis
 • účetní služby
 • překladatelské a tlumočnické služby
 • výběrová řízení
 • pojištění
 • veřejné zakázky
 • poradenství v realitní oblasti, vyhledání vhodné nabídky
 • finanční poradenství

© 2009 CB CONSULTING s.r.o. | Designed by Élysion - Vojtěch Smidek