UŽITEČNÉ ODKAZY:

Společné definování cílů je v poradenství základem pro stanovení vhodného obchodního plánu, jeho rozsahu, obsahu a naplnění.

Za úspěchem podnikatelského poradenství stojí kromě samotné kvalifikace a zkušenosti poradce také schopnost naslouchat Vašim potřebám.

Externí řízení eliminuje negativní vnitrofiremní vlivy a umožňuje společnosti se dále rozvíjet a naslouchat potřebám trhu.

© 2009 CB CONSULTING s.r.o. | Designed by Élysion - Vojtěch Smidek