Novinky

Prostřednictvím našich webových stránek budete pravidelně informováni o novinkách a aktualitách v ekonomickém, politickém, sociálním a právním dění na českém trhu.

  • 05.02
  • 2010

Změna výdajových paušálů

Výše zmíněná novela zákona o daních z příjmů nabyla účinnosti od 1. října 2009 a přinesla s sebou změnu výdajových paušálů u fyzických osob, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost.
U osob vykonávajících řemeslnou živnost došlo ke zvýšení výdajového paušálu ze 60 % na 80 % a u všech ostatních osob ke zvýšení výdajového paušálu ze 40 % (50 % v případě ostatních živností) na 60 %.
Ačkoliv se stala novela zákona účinnou až od 1. října 2009 bude možné zvýšení výdajových paušálů použít pro celý rok 2009. Advokáti, auditoři, daňový poradci, další osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ti, kterým plynou příjmy podle autorského zákona, mají tak v roce 2009 možnost uplatnit si paušální výdaje ve výši 60 % svých příjmů.
Výše zmíněná daňová novinka, která potěšila většinu osob samostatně výdělečně činných, jež uplatňují výdajový paušál, však neměla u jedné skupiny osob dlouhého trvání. V rámci zákona č. 362/2009 Sb. (tzv. „Janotův balíček“), kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2010, došlo k další novelizaci zákona o daních z příjmů.
Touto novelou se s účinností od 1. ledna 2010 snižuje výdajový paušál ze 60 % na 40 %, ale pouze u tzv. nezávislých povolání vykonávaných na základě zvláštních předpisů (tj. u advokátů, auditorů, notářů, účetních a daňových poradců, lékařů), dále u nezávislých povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. architekti, umělci) a na další příjmy vyjmenované v zákoně o daních z příjmů (§7 odst. 2) - např. příjmy znalce a tlumočníka, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy z autorských práv).
Tato daňová novinka skupinu osob, na které se vztahuje snížení výdajového paušálu pro rok 2010, určitě nepotěší. Nezbývá než jen doufat, že v roce 2010 nám legislativní změny týkající se daní, ale nejen jich, přinesou novinky, které nás potěší i třeba na delší časové období.

© 2009 CB CONSULTING s.r.o. | Designed by Élysion - Vojtěch Smidek